ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ίδρυση μιας νέας επιχείρησης και η επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής απαιτεί ορισμένα στοιχειώδη βήματα αλλά και την γνώση για την αποφυγή χάσιμου χρόνου και χρήματος.

Το γραφείο μας μπορεί να καλύψει τα ερωτήματα σας και να σας βοηθήσει σε αυτή την απόφαση σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

Η ίδρυση μιας νέας επιχείρησης και η επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής απαιτεί ορισμένα στοιχειώδη βήματα αλλά και την γνώση για την αποφυγή χάσιμου χρόνου και χρήματος.

Το γραφείο μας μπορεί να καλύψει τα ερωτήματα σας και να σας βοηθήσει σε αυτή την απόφαση σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. 

Καλύπτοντας την έναρξη της επιχείρησης αναλαμβάνουμε τη σύσταση:

⦁ Ανώνυμης Εταιρείας

⦁ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

⦁ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

⦁ Ομόρρυθμη Εταιρεία

⦁ Ετερόρρυθμη Εταιρεία

⦁ Ατομική Εταιρεία

Υποστηρίζουμε και φροντίζουμε για την έγκαιρη και ορθή ενημέρωση των βιβλίων.

Καλύπτουμε τις μισθοδοτικές υποχρεώσεις.

Βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας σε κάθε φοροτεχνική σας ανάγκη βοηθώντας στη σωστότερη απόφαση.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ