ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  Λογιστικό Γραφείο διεκπεραίωσης φοροτεχνικών υποθέσεων
  Φοροτεχνική Επιστημονική Μελέτη – Ξεκάθαρη Πρόταση
  Διεκπεραιώσεις Δημοσίων – Ιδιωτικών Εργασιών & Υποθέσεων σε όλες Υπηρεσίες
  Εξειδικευμένοι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι
  Σύμβουλοι Μεσιτικών Επενδύσεων
  Χρηματοοικονομική Μελέτη Επενδύσεων
  Τηλ Κέντρο +30 21046 70189      info@nxn.gr
  Λέωφ. Ελ. Βενιζέλου 59, & Πλ. 25ης Μαρτίου

  Σαλαμίνα Αμπελάκια, 189 02