ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Λογιστικό Γραφείο διεκπεραίωσης φοροτεχνικών υποθέσεων
Φοροτεχνική Επιστημονική Μελέτη – Ξεκάθαρη Πρόταση
Διεκπεραιώσεις Δημοσίων – Ιδιωτικών Εργασιών & Υποθέσεων σε όλες Υπηρεσίες
Εξειδικευμένοι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι
Σύμβουλοι Μεσιτικών Επενδύσεων
Χρηματοοικονομική Μελέτη Επενδύσεων
Τηλ Κέντρο +30 21046 70189      info@nxn.gr
Λέωφ. Ελ. Βενιζέλου 59, & Πλ. 25ης Μαρτίου

Σαλαμίνα Αμπελάκια, 189 02